Mediation-Coaching.nl | Echtscheidingsadvocaten in Amsterdam

De ondersteuning die u nodig heeft bij huwelijksontbinding


Kinderalimentatie

Bij een scheiding is er normaal gesproken één partij verplicht alimentatie af te dragen voor de andere partij. Ook voor kinderen bestaat er een dergelijke alimentatieplicht. De ouder die alimentatieplichtig is moet een bijdrage leveren in de kosten voor het levensonderhoud van de kinderen. De hoogte van dit bedrag wordt gebaseerd op de draagkracht van de ouder in kwestie en er geldt een verplichting om dit af te dragen totdat het kind 21 jaar oud is. Let wel; nadat het kind 18 jaar oud is en daarmee volwassen wordt de hoogte van de kinderalimentatie direct in overleg met het kind overeengekomen, niet meer met de voormalige partner.

De hoogte van kinderalimentatie

Er is geen standaard bedrag voor kinderalimentatie vastgelegd. In principe bepalen de ouders onderling de hoogte van de alimentatie. Dit bedrag wordt vervolgens getoetst door de rechter. Het is mogelijk dat de rechter afwijkt van het voorgestelde bedrag, bijvoorbeeld als deze van mening is dat de alimentatie niet voldoende is om in het onderhoud van de kinderen te voorzien. De rechter gaat daarbij uit van de wettelijk vastgestelde Tremanormen.

Ouderschapsplan

Wanneer de echtscheiding in gang wordt gesteld is het verplicht voor de partners om een ouderschapsplan op te stellen. Hier worden zaken als omvangregeling en kinderalimentatie vastgelegd. De rechter zal uiteindelijk de beslissing nemen of dit plan in het belang van de kinderen is. Er is geen minimum bedrag vastgesteld maar er is wel een maximum dat afhankelijk is van de draagkracht van de ouder.

Kinderalimentatie komt voor partneralimentatie. De hoogte van partneralimentatie is afhankelijk van het bedrag dat beschikbaar is na berekening van de kinderalimentatie. Voor een nauwkeurige berekening die door de rechter zal worden overgenomen is het raadzaam een specialist in te schakelen voor onafhankelijk advies.